Tekst integraal: het natuurlijk fundament van Europa

Deze tekst is gewijd aan de natuurlijke omgeving waarin de hedendaagse geschiedenis van Europa zich voltrekt. Behalve aan geologie, geomorfologie, klimaat en hydrografie wordt aandacht besteed aan het gebruik van die omgeving door de mens, bijvoorbeeld de winning van delfstoffen. De relatief intensieve benutting van de omgeving brengt problemen met zich mee, zoals land- en…