Kader: Natievorming en identiteit in België

Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel. Zijn de migranten de laatste Belgen? Dit is een van de vragen die het boek Nationalisme in België; identiteiten in beweging 1780-2000 zich stelt (Deprez en Vos 1999; veel informatie voor dit kader is aan dit boek ontleend). In het huidige België zouden er meer vreemdelin-gen dan Belgische burgers…