Thesis: EU beleid landbouw en regionale ontwikkeling Mecklenburg-Vorpommern

To contribute to the discussion on reforms proposed by the European Commission to the European Parliament and the future of the Common Agricultural Policy (CAP), this research assesses the effects of the Common Agricultural Policy on the socioeconomic situation of rural areas, for which the German federal state Mecklenburg-Vorpommern is selected as a case study…

Achtergrond: de transformatie van de landbouw in Oost-Europa

Landbouw: een duale structuur. In deze paragraaf zal duidelijk worden dat de landbouwsector sinds de omwenteling weliswaar grondig is veranderd, maar dat dit niet wil zeggen dat in Midden- en Oost-Europa op grote schaal de ‘westerse’ praktijk is ontstaan, met een doorgaans efficiënte, marktgerichte landbouw.

Achtergrond De transformatie van de landbouw in Oost-Europa