Kader: Natievorming en identiteit in België

Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel. Zijn de migranten de laatste Belgen? Dit is een van de vragen die het boek Nationalisme in België; identiteiten in beweging 1780-2000 zich stelt (Deprez en Vos 1999; veel informatie voor dit kader is aan dit boek ontleend). In het huidige België zouden er meer vreemdelin-gen dan Belgische burgers…

Kader: Regionale talen in Frankrijk

Frankrijk staat bekend als een groot voorstander van meertaligheid binnen de instellingen van de Europese Unie. De Fransen verzetten zich vooral tegen het gebruik van het Engels als enige werktaal. Het Franse pleidooi voor meertaligheid binnen Europese instellingen lijkt echter niet in overeenstemming te zijn met het taalbeleid binnen het land zelf. Frankrijk is namelijk…