Staten en naties

Rapport: The UK and the future of the Western Balkans

Rapport: The UK and the future of the Western Balkans

Dit rapport van van het Britse House of Lords geeft een goed overzicht van de situatie in de westelijke Balkanlanden. TheLees verder...
Kader: Albanezen in Macedonië

Kader: Albanezen in Macedonië

Zoals zo veel andere gebieden in voormalige Joegoslavië, is ook Macedonië betwist gebied. De situatie daar is wellicht nog complexerLees verder...
Kader: Natievorming en identiteit in België

Kader: Natievorming en identiteit in België

Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel. Zijn de migranten de laatste Belgen? Dit is een van de vragen die hetLees verder...
Kader: Regionale talen in Frankrijk

Kader: Regionale talen in Frankrijk

Frankrijk staat bekend als een groot voorstander van meertaligheid binnen de instellingen van de Europese Unie. De Fransen verzetten zich vooralLees verder...
Kader: Identiteit in de Alpen

Kader: Identiteit in de Alpen

Alpen schragen Oostenrijke en Zwitserse identiteit. Oostenrijk was als kernland van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije een grote Europese mogendheid. Die status behieldLees verder...