The State of European Cities bespreekt de actuele stand van zaken op allerlei terreinen van vooral metro regions.  De bundel biedt een mozaïek van statistieken, grafieken, kaarten en teksten. Rode draad is de vergelijking die steeds wordt gemaakt tussen de hoofdstadregio, de overige ‘metro regions’ van een land, de regio’s die daarbuiten vallen, het nationaal gemiddelde en het EU-gemiddelde.

The State of European Cities 2016