Rapport: The State of European Cities 2016

The State of European Cities bespreekt de actuele stand van zaken op allerlei terreinen van vooral metro regions.  De bundel biedt een mozaïek van statistieken, grafieken, kaarten en teksten. Rode draad is de vergelijking die steeds wordt gemaakt tussen de hoofdstadregio, de overige ‘metro regions’ van een land, de regio’s die daarbuiten vallen, het nationaal…

Case study Gentrificatie in Praag

In urban academic research, there is an ongoing debate whether commercial gentrification benefits or disadvantages local residents. Two pertinent questions have arisen from this debate. First, do local residents benefit from local specialty stores or are they excluded from them? Second, do these specialty stores contribute to local residents’ assessment of the quality of the…

Kader: Berlijn, herstructurering Schlossplatz

Over de toekomst van een ‘versteende herinnering’: de Schlossplatz in Berlijn. In november 2007 wijdde Der Spiegel de coverstory aan de Duitsers die in Berlijn geboren werden op de dag dat de Muur viel en dus in 2007 volwassen werden. De redactie had een opinieonderzoekje laten uitvoeren onder de eerste generatie Duitsers die geen bewuste…

Kader: Leipzig: succesvolle transformatie?

Toeristen die begin jaren negentig naar Leipzig trokken om te bekijken hoe de stad er voor stond na veertig jaar DDR-bewind kwamen overal de leus Leipig kommt! tegen. Volgens de gemeentelijke city marketeers was er blijkbaar nog een kleine achterstand in te lopen, maar zou de stad in de nabije toekomst, net als vroeger, weer de primate city…

Kader: Volksculturen Liverpool en Manchester

Net als bijna alle traditionele industriesteden in Europa zijn Manchester en Liverpool de afgelopen decennia door diepe dalen gegaan. En nog steeds zijn er veel inspanningen nodig om de steden overeind te houden. Een deel van die inspanningen richt zich op toeristen. Om die aan te trekken, maakt de marketing gebruik van de lokale muziekgeschiedenis. Vooral Liverpool is wereldberoemd…