Kader: Albanezen in Macedonië

Zoals zo veel andere gebieden in voormalige Joegoslavië, is ook Macedonië betwist gebied. De situatie daar is wellicht nog complexer dan elders. In het verleden sprak men hierbij zelfs van de Macedonische kwestie: hetzelfde gebied werd geclaimd door drie staten, namelijk Servië, Bulgarije en Griekenland. Tijdens oorlogen is het dan ook meerdere malen van eige-naar…

Kader: Natievorming en identiteit in België

Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel. Zijn de migranten de laatste Belgen? Dit is een van de vragen die het boek Nationalisme in België; identiteiten in beweging 1780-2000 zich stelt (Deprez en Vos 1999; veel informatie voor dit kader is aan dit boek ontleend). In het huidige België zouden er meer vreemdelin-gen dan Belgische burgers…

Kader: Regionale talen in Frankrijk

Frankrijk staat bekend als een groot voorstander van meertaligheid binnen de instellingen van de Europese Unie. De Fransen verzetten zich vooral tegen het gebruik van het Engels als enige werktaal. Het Franse pleidooi voor meertaligheid binnen Europese instellingen lijkt echter niet in overeenstemming te zijn met het taalbeleid binnen het land zelf. Frankrijk is namelijk…

Kader: Identiteit in de Alpen

Alpen schragen Oostenrijke en Zwitserse identiteit. Oostenrijk was als kernland van het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije een grote Europese mogendheid. Die status behield het niet toen het tot de verliezers van de Eerste Wereldoor-log behoorde. In 1919 werd het imperium opgedeeld in vier nieuwe landen: Tsjechoslowakije, Hongarije, Joegoslavië en een rompstaat Oostenrijk. Wenen was plotseling een hele grote…